Kiểm tra dung lượng ổ cứng sử dụng câu lệnh df trong Linux

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra dung lượng ổ cứng sử dụng câu lệnh df trong Linux.

Câu lệnh df được dùng để lấy thông tin về toàn bộ ổ đĩa trên hệ thống Linux, dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn lại có thể sử dụng là bao nhiêu?

Sau đây mình sẽ liệt kê một số câu lệnh df thường dùng (kiểm tra với Ubuntu):

Hiển thị dung lượng mà các file hệ thống sử dụng

Hiển thị dung lượng mà các file hệ thống sử dụng ở dạng MB, GB, TB

 

Add Comment