Tạo và giải nén tập tin tar.gz sử dụng công cụ tar trong Linux

Khi làm việc với các dự án trong công ty, mình hay làm việc với những tập tin có đuôi là tar.gz sử dụng công cụ tar. Do vậy, viết bài viết này mục đích của mình là muốn lưu lại cách để tạo và giải nén các tập tin tar.gz trong Linux, để sau này cần thì lấy ra dùng. Sẽ có ích cho những bạn nào có nhu cầu giống mình. 😀

Trước tiên, các bạn cần nắm một số option thường dùng của câu lệnh tar.

  • c : Tạo một tập tin tar mới.
  • v : Hiển thị những tập tin được nén hoặc giải nén.
  • f : Tạo một tập tin tar với tên tập tin được truyền trong câu lệnh.
  • z : Sử dụng gzip để nén tập tin.
  • x : Giải nén tập tin.

Bây giờ, để tạo một tập tin tar.gz từ một tập tin hoặc thư mục bất kỳ, các bạn có thể sử dụng công cụ tar với câu lệnh như sau:

Câu lệnh này sẽ tạo cho chúng ta một tập tin tên là <tar-archive-name.tar.gz> từ <source_name>.

Còn để giải nén một tập tin tar.gz, chúng ta có thể dùng câu lệnh sau:

Câu lệnh này sẽ giải nén tập tin <tar-archive-name.tar.gz> vào thư mục <tar-archive-name>.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment