Cài đặt MySQL Community Server trên CentOS 7

Mặc định nếu các bạn chạy câu lệnh “yum install mysql-server” trên CentOS 7, nó sẽ install cho các bạn MariaDB server, một database system tương tự như MySQL. Nếu các bạn vẫn muốn sử dụng MySQL Server thì hãy tham khảo bài viết này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL Server bản Community trên CentOS 7 trong bài viết này các bạn nhé!

– Đầu tiên, các bạn cần đi đến địa chỉ https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ để download latest version của MySQL Community Server dành cho CentOS 7.

Hiện tại latest version của MySQL là phiên bản 8.x. Tập tin mà mình sẽ download là https://repo.mysql.com//mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm.

– Sau khi download xong thì các bạn hãy sử dụng công cụ rpm để cài đặt tập tin này.

– Cập nhật CentOS repository

– Đến đây thì chúng ta có thể cài đặt MySQL Community Server rồi:

Kết quả:

Cài đặt MySQL Community Server trên CentOS 7

Mặc định thì sau khi cài đặt xong, MySQL Server chưa được start. Để start nó lên, các bạn hãy chạy command sau nhé:

Kiểm tra status:

Kết quả:

Cài đặt MySQL Community Server trên CentOS 7

Trong quá trình cài đặt, các bạn có thể thấy, không có option để chúng ta cài đặt password cho root user. Nguyên nhân là vì password cho root user đã được generate mặc định trong log file của MySQL. Các bạn có thể kiểm tra thông tin password này bằng cách chạy câu lệnh sau:

Kết quả của mình như sau:

Cài đặt MySQL Community Server trên CentOS 7

Để change password mặc định này, các bạn hãy chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Đến đây thì các bạn có thể bắt đầu sử dụng MySQL server rồi:

Cài đặt MySQL Community Server trên CentOS 7

Add Comment