Cài đặt PHP 7 trên CentOS 7

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt PHP 7 trên CentOS 7 các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần download tập tin REMI repository cho CentOS có chứa thông tin latest version của PHP tại http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm.

Bởi vì REMI repository depend vào EPEL repository nên các bạn cần cài đặt EPEL repository trước:

Kết quả:

Cài đặt PHP 7 trên CentOS 7

Sau đó thì dùng công cụ rpm để install tập tin rpm của REMI repository:

Kết quả:

Cài đặt PHP 7 trên CentOS 7

 

Đến đây thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để cài đặt PHP 7 rồi:

Kết quả:

Cài đặt PHP 7 trên CentOS 7

Kiểm tra PHP version:

Cài đặt PHP 7 trên CentOS 7

Add Comment