Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên CentOS

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt công cụ Command Line Interface oc của OpenShift trên macOS, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nó trên CentOS các bạn nhé!

– Đầu tiên, các bạn cũng vào địa chỉ https://github.com/openshift/origin/releases để download latest version của OpenShift.

Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên CentOS

Ở đây mình sẽ download tập tin openshift-origin-client-tools-v3.11.0-0cbc58b-linux-64bit.tar.gz.

– Sau khi download về thì các bạn có thể giải nén tập tin này ra sử dụng tar command.

– Tiếp theo, mình sẽ mở Terminal rồi mở tập tin .bashrc trong thư mục người dùng để thêm thông tin đường dẫn tới thư mục mà mình vừa giải nén ra ở trên, như sau:

– Lưu lại và chạy câu lệnh sau để thay đổi của chúng ta có hiệu lực liền các bạn nhé:

Kiểm tra kết quả:

Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên CentOS

Add Comment