Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên macOS

OpenShift từ phiên bản thứ 3 trở đi cho phép chúng ta có thể làm việc với nó sử dụng Command Line Interface (CLI) với tên gọi là oc, web console hay là sử dụng JBoss tool. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt CLI này trên macOS để làm việc với OpenShift các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến địa chỉ https://github.com/openshift/origin/releases để download latest version của CLI. Công cụ oc hỗ trợ tất cả các phiên bản hệ điều hành:

Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên macOS

Tuỳ theo hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng mà download phiên bản cho phù hợp nhé.

Mình đang sử dụng macOS nên mình sẽ download tập tin oc hỗ trợ cho macOS.

Sau đó thì giải nén nó ra:

Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên macOS

Như các bạn thấy, trong thư mục giải nén chúng ta còn có thêm công cụ kubectl để chúng ta làm việc với Kubernetes.

Để có thể làm việc với các công cụ oc và kubectl ở bất kỳ đâu trong máy của mình, các bạn cần thêm đường dẫn tới thư mục giải nén vào biến PATH của hệ điều hành.

Trên macOS mình sẽ làm như sau:

Mình sẽ mở Terminal rồi mở tập tin .bash_profile trong thư mục người dùng để thêm dòng sau vào nó:

với /Users/Khanh/Downloads/openshift-origin-client-tools-v3.11.0-0cbc58b-mac là đường dẫn tới thư mục giải nén của oc.

Lưu lại và chạy câu lệnh sau để thay đổi của chúng ta có hiệu lực liền các bạn nhé:

Bây giờ thì chúng ta có thể kiểm tra kết quả sử dụng câu lệnh:

Kết quả của mình như sau:

Cài đặt OpenShift Command Line Interface trên macOS

Dựa vào thông tin kết quả, chúng ta sẽ biết version nào của OpenShift sẽ sử dụng sử dụng khi chúng ta cài đặt nó sử dụng công cụ oc, và chúng ta cũng biết version của Kubernetes luôn đó các bạn!

Add Comment