Cài đặt PHP 7 trên CentOS 7

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt PHP 7 trên CentOS 7 các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn cần download tập tin REMI repository cho CentOS có chứa thông tin latest version của PHP tại http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm. Bởi vì REMI… Read More