Cấu hình truy cập MySQL từ máy khác

Mặc định, MySQL không cho phép chúng ta truy cập vào nó từ các máy khác mà chỉ có thể truy cập từ chính máy cài đặt nó. Do đó, nếu chúng ta muốn truy cập MySQL từ máy khác thì bắt buộc chúng ta phải có những thay đổi trong cấu hình của MySQL. Đó là những thay đổi nào, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn!

Lưu ý: bài này mình viết cho MySQL server cài đặt trên máy Ubuntu 15.04. Những máy khác cũng tương tự như vậy, chỉ có khác ở đường dẫn cài đặt của MySQL mà thôi.

Điều đầu tiên, chúng ta cần phải làm là thay đổi cấu hình của tập tin cấu hình của MySQL mysqld.cnf

Trong hệ điều hành Ubuntu 15.04, khi cài đặt, tập tin cấu hình của MySQL mysqld.cnf sẽ nằm ở vị trí:

Để cho phép có thể truy cập MySQL từ các máy khác, chúng ta cần loại bỏ cấu hình bind-address và skip-external-locking trong tập tin này bằng cách comment out hai dòng sau:

Cấu hình truy cập MySQL từ máy khác

Để những thay đổi này có hiệu lực, các bạn cần khởi động lại MySQL server của chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta cần cấu hình để cho phép user có thể đăng nhập từ bất kỳ máy nào

Để cho phép một user bất kỳ (ở đây mình lấy ví dụ là user root) có thể đăng nhập từ một máy bất kỳ, chúng ta phải cấp quyền cho nó như sau:

– Đăng nhập vào MySQL server

Enter rồi nhập mật khẩu cho user root.

– Gán tất cả các quyền cho user root truy cập từ máy khác

– Để thay đổi có hiệu lực, chúng ta cần chạy câu lệnh sau

Và bây giờ, bạn đã có thể đăng nhập vào MySQL server bằng user root từ một máy bất kỳ nào rồi.

Add Comment