Truy cập một Container đang chạy trong Docker

Trong quá trình Container đang chạy, làm thế nào các bạn có thể truy cập vào Container đó để chỉnh sửa, kiểm tra một số thông tin cần thiết? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này các bạn!

OK..

Điều đầu tiên, các bạn cần kiểm tra Container mà chúng ta muốn truy cập có id là gì? Bằng câu lệnh sau:

Ví dụ của mình thì có các Container đang chạy như sau:

Truy cập một Container đang chạy trong Docker

Ở đây, như các bạn thấy, Container với id là b9e242f0d7d3 là Container đang chạy trong máy của mình.

Bây giờ, mình sẽ sử dụng câu lệnh sau để truy cập Container này. Cú pháp như sau:

Với container_id chính là id của Container mà các bạn muốn truy cập.

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, bạn sẽ thao tác được ngay trong Container mà chúng ta muốn.

Ví dụ của mình như sau:

Truy cập một Container đang chạy trong Docker

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment