Xoá Container trong Docker

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày với các bạn các cách để xoá một Container trong Docker các bạn nhé!

Đầu tiên là cách để xoá một Container nào đó.

Để xoá một Container nào đó trong Docker, điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là xác định Container ID hoặc là Container Name của Container đó, sau đó thì sử dụng câu lệnh sau để xoá nó:

Ví dụ, hiện tại mình đang có những Container sau trong Docker của mình:

Xoá Container trong Docker

Bây giờ mình cần xoá Container có ID là 32e994044d46 thì mình có thể sử dụng câu lệnh sau:

Kết quả:

Xoá Container trong Docker

Bây giờ, nếu mình kiểm tra lại Container đang tồn tại trong Docker của mình thì chỉ còn 3 Container như sau:

Xoá Container trong Docker

Cách thứ hai là chúng ta sẽ cài đặt khi chúng ta exit Container đó thì nó sẽ bị xoá tự động.

Với cách này, khi khởi động một Container bằng câu lệnh:

thì các bạn hãy thêm một tham số nữa là –rm.

Hoàn chỉnh câu lệnh như sau:

Để xoá những Container với status exited, các bạn có thể sử dụng một flag là -f để filter những exited Container bằng status, sau đó thì hãy sử dụng câu lệnh docker rm để xoá bỏ chúng đi.

Ví dụ:

Xoá Container trong Docker

Đây là những Container trong Docker của mình với status=exited.

Giờ mình sẽ xoá chúng đi như sau:

Tham số -q dùng để in ra ID của những Container đã bị xoá nha các bạn.

Kết quả:

Xoá Container trong Docker

Các bạn cũng có thể sử dụng nhiều flag -f để thêm nhiều filter các bạn nhé!

Ví dụ:

 

3/5 - (2 bình chọn)

Add Comment