Sửa lỗi “Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0” của Apache Maven trong Anypoint Studio

Khi làm việc với Mule ESB có sử dụng Apache Maven trong Anypoint Studio, mình tin chắc rằng ai cũng phải gặp lỗi sau:

Để giải quyết lỗi này, các bạn hãy làm theo những hướng dẫn của mình sau đây nhé:

– Đầu tiên, các bạn hãy vào Window -> Preferences, mở nút Java và chọn Installed JREs

Sửa lỗi "Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0"

– Ở bên phải cửa sổ, các bạn chọn vào JRE mặc định của Anypoint Studio và nhấn nút Edit…

Sửa lỗi "Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0"

– Hiện tại, JRE mặc định của Anypoint Studio đang trỏ đến thư mục JRE, chúng ta sẽ chỉnh sửa nó trỏ về thư mục của JDK, bằng cách nhấn nút Directory… và đi đến thư mục cài đặt của JDK.

Sửa lỗi "Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0"

– Nhấn nút OK để lựa chọn thư mục của JDK.

Sửa lỗi "Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0"

– Nhấn nút Finish để hoàn thành việc thay đổi.

– Build lại ứng dụng Mule ESB để xem kết quả nhé các bạn!

One thought on “Sửa lỗi “Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0” của Apache Maven trong Anypoint Studio

Add Comment