Sửa lỗi “Fatal error compiling: tools.jar not found” của Apache Maven trong Eclipse

Khi làm việc với Apache Maven trong Eclipse, mình tin chắc rằng không ai không một lần gặp phải lỗi sau khi build ứng dụng:

Nguyên nhân ở đây là gì?

Đó chính là do mặc định Apache Maven sẽ sử dụng plugin Maven Compiler Plugin để compile code, plugin này sẽ sử dụng thư viện tools.jar của JDK nhưng JRE mặc định trong Eclipse sẽ không chứa thư viện này.

Vậy giải pháp ở đây là gì để fix lỗi này?

Mình xin hướng dẫn các bạn như sau:

Trên menu của Eclipse, các bạn vào Window -> Preferences.

Chọn Java và chọn Installed JREs

Sửa lỗi "Fatal error compiling: tools.jar not found"

Cửa sổ này hiển thị JRE mặc định của Eclipse,

Tới đây, các bạn chọn JRE mặc định nằm ở bên phải, sau đó nhấn vào nút Edit, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Sửa lỗi "Fatal error compiling: tools.jar not found"

Ở cửa sổ này, các bạn nhấn vào nút Add External JARs… để thêm thư viện tools.jar của JDK vào.

Thư viện này nằm ở thư mục sau (trên Linux hoặc macOS sẽ khác):

Sửa lỗi "Fatal error compiling: tools.jar not found"

Chọn tập tin tools.jar và nhấn nút Open nhé các bạn!

Sửa lỗi "Fatal error compiling: tools.jar not found"

Xong rồi đó các bạn, các bạn nhấn nút Finish để đóng cửa sổ này!

Sửa lỗi "Fatal error compiling: tools.jar not found"

Tới đây, các bạn nhấn nút OK để đóng cửa sổ Preferences nhé!

OK, giờ các bạn hãy thử build lại ứng dụng của chúng ta xem. Sẽ không còn lỗi này nữa!

Add Comment