Sửa lỗi “Could not find artifact com.sun:tools:jar:1.5.0” của Apache Maven trong Anypoint Studio

Khi làm việc với Mule ESB có sử dụng Apache Maven trong Anypoint Studio, mình tin chắc rằng ai cũng phải gặp lỗi sau:

Để giải quyết lỗi này, các bạn hãy làm theo những hướng dẫn của mình sau đây nhé: – Đầu tiên,… Read More

Cài đặt Anypoint Studio

Anypoint Studio là một IDE dùng để phát triển một ứng dụng Mule ESB. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt nó các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn hãy đi đến trang web này để download Anypoint Studio: https://www.mulesoft.com/lp/dl/studio. Hiện… Read More