Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Để làm việc với JPA trong ứng dụng Mule ESB, chúng ta có nhiều cách và một trong số đó là sử dụng Mule JPA module. Mặc định thì module này không được cài đặt trong Anypoint Studio, do đó nếu các bạn có nhu cầu sử dụng JPA trong ứng dụng Mule ESB của mình thì có thể đọc tiếp để xem mình hướng dẫn cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy mở Anypoint Studio và chọn menu Help, xong chọn Install New Software…

Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Trong ô Work with, các bạn hãy nhấn vào drop-down menu, các bạn sẽ thấy item Anypoint Connectors Update Site như sau:

Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Chọn item này nha các bạn, các bạn sẽ thấy danh sách gồm 5 group xuất hiện:

Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Hãy mở group Community và tìm item Mule Java Persistence API Module Mule Studio Extension:

Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Rồi nhấn Next nhé các bạn:

Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Tiếp tục nhấn Next, cửa sổ License Agreement sẽ xuất hiện:

Cài đặt Mule JPA module trong Anypoint Studio

Các bạn hãy chọn “I accept the terms of the license agreement” rồi nhấn Finish để hoàn thành việc cài đặt.

Bây giờ thì các bạn có thể sử dụng module này trong các ứng dụng Mule ESB của mình rồi.


Add Comment