Cài đặt Anypoint Devkit Plugin trong Anypoint Studio

Mặc định Anypoint Devkit Plugin không được cài đặt cùng với Anypoint Studio. Do đó, nếu các bạn muốn tạo mới một Connector để sử dụng trong Mule application của mình, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là cài đặt Anypoint Devkit Plugin cho Anypoint Studio. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này.

Đầu tiên, các bạn hãy mở Anypoint Studio và chọn menu Help, xong chọn Install New Software…

Cài đặt Anypoint Devkit Plugin trong Anypoint Studio

Trong ô Work with, các bạn hãy nhấn vào drop-down menu, các bạn sẽ thấy item Anypoint Devkit Update Site như sau:

Cài đặt Anypoint Devkit Plugin trong Anypoint Studio

Chọn item này nha các bạn, các bạn sẽ thấy Anypoint Devkit Plugin hiện ra trong bảng ở bên dưới. Hãy chọn nó!

Cài đặt Anypoint Devkit Plugin trong Anypoint Studio

rối nhấn nút Next.

Cài đặt Anypoint Devkit Plugin trong Anypoint Studio

Nhấn nút Finish để bắt đầu cài đặt nhé các bạn!

Sau khi cài đặt xong, thì các bạn có thể tạo mới Anypoint Connector Project để bắt đầu phát triển Connector mới rồi.


Add Comment