Tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio

Mule Domain Project trong Mule ESB là một project chứa những common resources giữa những Mule application, nghĩa là các application có thể sử dụng lại cái Mule Component được định nghĩa trong Mule Domain Project. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Mule Domain Project trong Anypoint Studio các bạn nhé!

Các bạn hãy vào File chọn New rồi chọn Mule Domain Project:

Tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio

Trong cửa sổ này, ở ô Project Name, các bạn hãy điền tên project của các bạn. Mặc định, ở ô Domain Name sẽ tự động generate tên của domain mà bạn muốn tạo. Các bạn có thể chỉnh sửa lại tên domain này nếu muốn.

Sau đó, các bạn click chuột chọn Use Maven và chỉnh sửa các thông tin của Maven như Group Id, Artifact Id hay Version nếu các bạn muốn.

Tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio

Nhấn nút Next để tiếp tục.

Tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio

Nhấn Next tiếp nha các bạn.

Tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio

Đến đây các bạn hãy nhấn nút Finish để hoàn thành việc tạo một Mule Domain Project.

Kết quả:

Tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio

Trong project mà chúng ta vừa tạo, các bạn sẽ thấy nó có một tập tin tên là mule-domain-config.xml với nội dung như sau:

Đây chính là tập tin sẽ chứa những common resources mà chúng ta sẽ sử dụng trong nhiều Mule application đó các bạn.

 

Add Comment