Cài đặt Apache ActiveMQ

Apache ActiveMQ là một server JMS (Java Message Service) mã nguồn mở phổ biến. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Apache ActiveMQ server nhé các bạn!

Đầu tiên, các bạn hãy download phiên bản cuối cùng của Apache ActiveMQ tại địa chỉ: https://activemq.apache.org/components/classic/download/

Các bạn hãy lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của các bạn. Ở đây mình đang sử dụng hệ điều hành macOS, do đó mình sẽ download tập tin cài đặt dành cho macOS.

Sau khi download tập tin này xong, các bạn cần giải nén nó ra:

Cài đặt Apache ActiveMQ

Bây giờ, chúng ta sẽ thử khởi động Apache ActiveMQ server lên nhé các bạn!

Để làm được điều này, các bạn hãy đi đến thư mục bin của thư mục Apache ActiveMQ, mở command line lên và nhập dòng lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt Apache ActiveMQ

Mặc định, khi khởi động, Apache ActiveMQ sẽ khởi động một trang web cho phép chúng ta theo dõi và quản lý Apache ActiveMQ từ giao diện web ở cổng 8161. Các bạn có thể truy cập vào trang này bằng URL sau: http://localhost:8161/admin với username và password là admin/admin như sau:

Cài đặt Apache ActiveMQ

Để stop Apache ActiveMQ server này, các bạn cũng vào thư mục bin của Apache ActiveMQ rồi chạy câu lệnh sau:

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment