Cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface trên macOS

Để cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface (Cloud Foundry CLI) trên macOS, điều đầu tiên các bạn cần phải làm là download tập tin cài đặt của nó ở địa chỉ https://cli.run.pivotal.io/stable?release=macosx64&source=github

Sau khi download tập tin cài đặt xong, các bạn hãy click vào tập tin đó:

Cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface trên macOS

Nhấn nút Continue để tiếp tục.

Cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface trên macOS

Nhấn nút Continue để tiếp tục.Cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface trên macOS

Các bạn có thể thay đổi location để cài đặt Cloud Foundry CLI trong cửa sổ trên bằng cách click vào nút Change Install Location… Ở đây mình sẽ để mặc định rồi nhấn nút Install.

Cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface trên macOS

Nhấn nút Close để hoàn thành việc cài đặt.

Để kiểm tra kết quả, các bạn có thể mở Terminal lên rồi thực thi câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt Cloud Foundry Command Line Interface trên macOS

Add Comment