Xóa một ứng dụng trong Cloud Foundry

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để deploy một ứng dụng lên Cloud Foundry sử dụng push command. Trong trường hợp các bạn không muốn sử dụng ứng dụng đó nữa thì nên xóa chúng đi vì mọi thứ các bạn deploy lên Cloud Foundry sẽ đều bị tính phí mặc dù các bạn có sử dụng hay không. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa một ứng dụng trong Cloud Foundry các bạn nhé!

Ví dụ, trong Space của mình trên Pivotal Cloud Foundry đang deploy một ứng dụng như sau:

Xóa một ứng dụng trong Cloud Foundry

Bây giờ, để xóa ứng dụng huongdanjava-spring-boot-example này, mình sẽ sử dụng câu lệnh delete của Cloud Foundry, với cú pháp như sau:

Để sử dụng câu lệnh delete này, trước tiên các bạn phải login vào Cloud Foundry trước:

Xóa một ứng dụng trong Cloud Foundry

Và thực thi câu lệnh delete:

Xóa một ứng dụng trong Cloud Foundry

Câu lệnh delete này sẽ stop ứng dụng, hủy containers chứa ứng dụng và xóa ứng dụng ra khỏi Cloud Foundry.

Nhưng các bạn chú ý là, câu lệnh này sẽ không xóa URL mà Cloud Foundry đã khởi tạo khi chúng ta deploy ứng dụng sử dụng push command. Điều này là hữu ích nếu chúng ta chỉ muốn xóa ứng dụng và giữ lại URL. Nếu các bạn muốn xóa luôn URL thì có thể thực thi câu lệnh delete với option “-r” như sau:

Add Comment