Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên macOS

Mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Window và Linux. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài nó trên môi trường macOS, các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cũng truy cập vào địa chỉ http://repo.spring.io/release/org/springframework/boot/spring-boot-cli/ để download phiên bản mới nhất của Spring Boot CLI. Hiện tại, phiên bản mới nhất của nó là 3.0.1 nên tập tin các bạn cần download là spring-boot-cli-3.0.1-bin.tar.gz các bạn nhé. Nếu có phiên bản mới hơn thì các bạn cũng làm tương tự nhé.

Sau khi download xong, các bạn hãy dùng câu lệnh tar của macOS để giải nén tập tin download ra nhé! Bạn nào chưa biết sử dụng câu lệnh tar thì có thể tham khảo ở đây!

Kết quả:

Để có thể gọi Spring Boot CLI ở bất kỳ đâu trên máy của mình, các bạn cần set biến môi trường trỏ đến thư mục bin của Spring Boot CLI.

Để làm được điều này, các bạn hãy mở tập tin .bash_profile trong thư mục người dùng, rồi thêm dòng sau vào cuối tập tin này:

Với /Users/Khanh/Downloads/spring-3.0.1/bin là đường dẫn trỏ tới thư mục bin của Spring Boot CLI trong máy của mình. Các bạn hãy thay thế bằng đường dẫn tới thư mục Spring Boot CLI của các bạn nhé.

Để cấu hình này có hiệu lực ngay lập tức, các bạn có thể chạy câu lệnh sau:

trong thư mục người dùng.

Kết quả:

Add Comment