Thêm mới Topic trong ActiveMQ

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới một Topic trong ActiveMQ.

Giống như thêm mới một Queue trong ActiveMQ, việc thêm mới một Topic trong ActiveMQ cũng dễ dàng không kém. Đầu tiên, các bạn hãy khởi động ActiveMQ và đăng nhập vào trang quản lý admin của nó ở địa chỉ http://localhost:8161/admin/.

Trên menu chính của trang quản lý này, các bạn cũng sẽ thấy một liên kết Topics cho phép chúng ta đi đến trang quản lý các Topic có sẵn trong ActiveMQ. Hãy click vào liên kết này nha các bạn!

Thêm mới Topic trong ActiveMQ

Trong trang quản lý này, chúng ta cũng có một ô là Topic Name cho phép chúng ta nhập tên Topic mà chúng ta muốn thêm mới và nút nhấn Create cho phép chúng ta làm điều này.

Ở đây mình tạo một Topic tên “test“.

Kết quả:

Thêm mới Topic trong ActiveMQ

Add Comment