Cài đặt Apache ActiveMQ

Apache ActiveMQ là một server JMS (Java Message Service) mã nguồn mở phổ biến. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Apache ActiveMQ server nhé các bạn! Đầu tiên, các bạn hãy download phiên bản cuối cùng của Apache ActiveMQ tại địa chỉ: https://activemq.apache.org/components/classic/download/ Các bạn… Read More

Thêm mới Queue trong ActiveMQ

Trong bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu cách cài đặt và chạy ActiveMQ server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới Queue trong ActiveMQ các bạn nhé! Trước tiên, mình phải nói rằng, việc thêm mới… Read More