Cài đặt Git server trên Ubuntu

Không như CVS hay Subversion, GIT hiện giờ đang được sử dụng rất phổ biến vì sự thuận lợi của nó. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để cài đặt một GIT server trên môi trường Ubuntu nhé!

– Đầu tiên, các bạn hãy mở Terminal của Ubuntu và cài đặt GIT bằng câu lệnh sau

Kết quả:

Cài đặt GIT server trên Ubuntu

– Sau khi cài đặt xong, các bạn cần phải cấu hình usernameemail của mình cho GIT để có thể bắt đầu làm việc với nó.

GIT hỗ trợ chúng ta hai câu lệnh để chúng ta có thể dễ dàng cấu hình usernameemail, cụ thể như sau:

Cho username:

Cho email:

Ví dụ ở đây mình sẽ cấu hình cho usernameemail của mình là “Khanh” và “huongdanjava.com@gmail.com” như sau:

Cài đặt GIT server trên Ubuntu

Để kiểm tra kết quả, các bạn có thể dùng câu lệnh:

để xem các cấu hình hiện tại của GIT.

Cấu hình hiện tại của mình như sau:

Cài đặt GIT server trên Ubuntu

– Tới đây thì các bạn có thể bắt đầu tạo một GIT repository rồi!

Nếu các bạn muốn tạo GIT repository ở một thư mục mà bạn muốn, thì hãy tạo thư mục đó và di chuyển đến thư mục này. Sau đó, hãy dùng câu lệnh sau để tạo một GIT repository nhé!

Còn nếu các bạn muốn tạo một GIT repository trong thư mục người dùng thì hãy dùng câu lệnh sau:

Với câu lệnh này, nó sẽ tạo cho chúng ta một GIT repository ở thư mục repos trong thư mục người dùng.

Ở đây, mình cần tạo một GIT repository nằm trong thư mục /opt/repos nên mình sẽ làm như sau:

Cài đặt GIT server trên Ubuntu

Kết quả:

Cài đặt GIT server trên Ubuntu

Add Comment