Chuyển đổi SVN repository sang Git repository sử dụng công cụ svn2git

GIT đang được sử dụng ngày càng phổ biến, đó là lý do tại sao nhu cầu chuyển đổi từ các hệ thống quản lý source code cũ như CVS, SVN sang GIT đang rất được quan tâm. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi SVN repository sang GIT repository sử dụng công cụ svn2git các bạn nhé!

Cài đặt công cụ svn2git

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt công cụ svn2git trước.

Trang chủ của công cụ svn2git ở đây: https://github.com/nirvdrum/svn2git

svn2git là một công cụ được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Do đó, chúng ta cần phải cài đặt Ruby trước, sau đó sẽ sử dụng gem trong Ruby để cài đặt công cụ svn2git.

Để cài đặt Ruby, các bạn có thể tham khảo ở đây nhé!

Sau khi cài đặt Ruby, các bạn đã có thể sử dụng gem để cài đặt svn2git.

Các bạn hãy mở command line và nhập dòng lệnh sau:

Chuyển đổi SVN repository sang GIT repository sử dụng công cụ svn2git

Đến đây, chúng ta đã cài đặt xong công cụ svn2git và đã có thể bắt đầu chuyển đổi một SVN repository sang GIT repository rồi đó các bạn!

Sử dụng công cụ svn2git

Cú pháp chung để sử dụng công cụ svn2git như sau:

Nếu SVN repository của các bạn cần phải có usernamepassword để đăng nhập thì các bạn dùng câu lệnh sau:

Nếu SVN repository của các bạn không theo cấu trúc chuẩn của một SVN repository (bao gồm trunk, branchestags) mà chỉ có trunktags thì các bạn sử dụng câu lệnh sau:

Nếu SVN repository của các bạn không theo cấu trúc chuẩn của một SVN repository (bao gồm trunk, branchestags) mà chỉ có trunk thì các bạn sử dụng câu lệnh sau:

Nếu SVN repository của các bạn không theo cấu trúc chuẩn của một SVN repository (bao gồm trunk, branchestags) thì các bạn sử dụng câu lệnh sau:

Và còn nhiều lựa chọn khác nữa. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Ví dụ bây giờ, mình cần chuyển đổi SVN repository của thư viện cssparser với SVN repository URL là:

http://svn.code.sf.net/p/cssparser/code/trunk/cssparser

sang GIT repository thì mình sẽ sử dụng câu lệnh sau:

Chuyển đổi SVN repository sang GIT repository sử dụng công cụ svn2git

Kết quả:

Chuyển đổi SVN repository sang Git repository sử dụng công cụ svn2git

Add Comment