Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Window

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Spring Boot Command Line Interface (CLI) trên Window (Window 7) các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy vào địa chỉ này để download phiên bản mới nhất của Spring Boot CLI:

http://repo.spring.io/release/org/springframework/boot/spring-boot-cli/

Hiện tại, phiên bản mới nhất của nó là 1.4.1.RELEASE.

Tập tin chúng ta cần download sẽ là spring-boot-cli-1.4.1.RELEASE-bin.zip.

Ở đây, sau khi download mình bỏ tập tin spring-boot-cli-1.4.1.RELEASE-bin.zip vào thư mục D:\Software và giải nén nó ra.

Kết quả như sau:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Window

Bây giờ chúng ta sẽ đi set biến môi trường trỏ đến thư mục D:\Software\spring-1.4.1.RELEASE\bin để chúng ta có thể thực hiện câu lệnh với Spring Boot ở bất cứ đâu.

Để làm được điều này, các bạn hãy vào Control Panel, chọn System, sau đó chọn Advanced system settings:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Window

Trong cửa sổ này, các bạn hãy chọn Environment Variables…,
Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên WindowRồi sửa biến PATH bằng cách thêm vào cuối giá trị của biến PATH đường dẫn trỏ tới thư mục bin của thư mục giải nén tập tin cài đặt Spring Boot.

Ở đây, mình sẽ sửa là:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Window

Kết quả:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Window

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment