Đi tới một revision bất kỳ với Git

Việc có thể đi tới một revision bất kỳ của code được quản lý bởi một hệ thống Version Control là một việc rất quan trọng đối với một lập trình viên. Nó giúp chúng ta có thể xem được code của chúng ta như thế nào tại thời điểm đó. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể đưa source code đi tới một revision bất kỳ với Git.

Mình sẽ lấy thư viện css-selector với source code nằm trên GitHub ở địa chỉ https://github.com/chrsan/css-selectors để làm ví dụ minh họa cho bài viết này.

Công cụ

Git: https://git-scm.com/

Đầu tiên chúng ta cần phải cập nhập source code của chúng ta lên phiên bản mới nhất và sau đó chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh reset để thực hiện việc đi tới một revision bất kỳ.

Cập nhập source code

Click chuột phải lên project css-selector rồi chọn Git Bash Here.

Đi tới một revision bất kỳ với Git

Chúng ta sẽ cập nhập source code tới phiên bản mới nhất bằng cách sử dụng dòng lệnh sau:

Kết quả:

Đi tới một revision bất kỳ với Git


Chọn một revision

Sử dụng Git, chúng ta có thể xem tất cả các thông tin về revision mà chúng ta muốn đưa source code đi tới.

Click chuột phải lên project, cũng chọn Git Bash Here.

Nhập gitk vào command line, một cửa sổ mới sẽ được mở hiển thị history của source code thư viện css-selector.

Đi tới một revision bất kỳ với Git

Đi tới một revision

Ví dụ, bây giờ mình cần đưa source code của thư viện css-selector tới revision 0d7e377867307879d59c54963ba47811bef67158.

Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Git Bash Here và thực thi một câu lệnh như bên dưới:

Đi tới một revision bất kỳ với Git

Kết quả:

Đi tới một revision bất kỳ với Git

Add Comment