Huong Dan Java Logger – Phần 3 – Thay đổi Mule Category cho Logger

Huong Dan Java Logger chỉ làm nhiệm vụ là sử dụng Logging Framework để log thông tin mà người dùng cần nên việc sử dụng category mặc định của Anypoint Devkit (Connectors) là không hợp lý. Do đó, mình sẽ sử dụng annotation @Category của Mule ESB để điều chỉnh lại. Các bạn có thể tham khảo thêm về annotation @Category trong bài viết này nhé.

Ở đây, trong các category mà Mule hỗ trợ, mình thấy hợp lý nhất là category Components. Các bạn có ý kiến khác không? 🙂

Mình sẽ mở class HuongDanJavaLoggerComponentConnector để thêm annotation @Category sau annotation @Connector như sau:

Lúc này, nếu các bạn install Connector của chúng ta (bằng cách click chuột phải vào project, chọn Anypoint Connector rồi chọn Install or Update), các bạn sẽ thấy trong Mule Palette, phần Components, xuất hiện Huong Dan Java Logger như sau (các bạn phải mở một tập tin Mule Configuration File thì mới thấy Mule Palette nhé):

Huong Dan Java Logger - Phần 3 - Thay đổi Mule Category cho Logger

 

Add Comment