Cài đặt Apache Maven trên macOS

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Maven trên macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy download phiên bản mới nhất của Apache Maven tại địa chỉ: https://maven.apache.org/download.cgi. Trên macOS hay Linux, chúng ta thường sẽ download tập tin bin.tar.gz còn trên Window thì là bin.zip.

Sau khi download xong, hãy giải nén tập tin download này ra:

Bây giờ, chúng ta sẽ cấu hình biến môi trường để trỏ đến thư mục bin của Apache Maven. Mục đích của việc làm này là để chúng ta có thể sử dụng Apache Maven ở bất cứ đâu trong máy của mình đó các bạn!

Để làm được điều này, các bạn hãy mở tập tin .bash_profile nằm trong thư mục người dùng. Ở máy mình thì là /User/khanh.

Cài đặt Apache Maven trên macOS

Và sửa lại nội dung của biến PATH trỏ tới đường dẫn đến thư mục bin của Apache Maven, ví dụ của mình như sau:

Bây giờ, các bạn có thể lưu lại những thay đổi của chúng ta trong tập tin .bash_profile này.

Để những thay đổi của chúng ta có hiệu lực liền, các bạn hãy reload lại tập tin .bash_profile với câu lệnh như sau:

Để kiểm tra kết quả, các bạn có thể nhập câu lệnh sau:

Kết quả:

2 thoughts on “Cài đặt Apache Maven trên macOS

Add Comment