Thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin

Thông thường khi các bạn tạo mới một Maven project bất kỳ, các thư mục src/main/java, src/test/java, src/main/resources, src/test/resources sẽ là những source và resources directory mặc định của project này.

Thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin

Nếu các bạn muốn thêm mới một source hoặc resources directory từ một thư mục trong project này, ví dụ như thư mục db trong ví dụ trên của mình:

Thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin

thì các bạn có thể click chuột phải vào project chọn Build Path rồi chọn Configure Build Path… Sau đó trong tab Source các bạn nhấn nút Add Folder… rồi check chọn thư mục db:

Thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin

để include thư mục này là source folder của project.

Nhưng ở đây project của chúng ta là Maven project, khi commit code cho người khác sử dụng, thông thường chúng ta sẽ không commit tập tin .classpath của Eclipse project. Do đó, nếu các bạn có làm như trên thì khi người khác import và build project của bạn bằng Maven, cấu hình này sẽ mất đi. Để cấu hình folder này luôn là resource folder của Maven project, các bạn hãy mở tập tin pom.xml của Maven, khai báo sử dụng plugin build-helper-mavenplugin với goal add-resource cho thư mục db như sau:

Kết quả:

Thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin

Còn để cấu hình folder này là source folder của Maven project, các bạn khai báo như sau:

Kết quả:

Thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin

Thật tiện lợi phải không các bạn?

Add Comment