Cài đặt Redis sử dụng Docker

Redis là một open-source cho phép chúng ta có thể lưu trữ data trong memory. Chúng ta có thể sử dụng Redis để làm database, caching hoặc message broker. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis sử dụng Docker các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn có thể đi đến trang official Docker Image của Redis tại https://hub.docker.com/_/redis để kiểm tra version mới nhất của Redis Image. Sau đó thì sử dụng command docker run để cài đặt Redis như sau:

Ở đây, mình đang sử dụng latest version của Redis, mình cũng expose port chạy mặc định của Redis là 6379 ra bên ngoài.

Kết quả:

Đến đây thì Redis đã được start rồi.

Các bạn có thể access vào container:

sử dụng Redis CLI để kiểm tra kết quả:

2/5 - (1 bình chọn)

Add Comment