Mô hình MVC

Các bạn cũng đã nghe nhiều về mô hình MVC phải không? Mình cũng vậy, nhưng thật sự mấy hôm nay khi tìm hiểu sâu về Spring MVC, mình mới phát hiện hóa ra bấy lâu nay mình đã có những chỗ hiểu sai về… Read More