Database migration sử dụng Flyway

Mình đã giới thiệu với các bạn về database migration sử dụng Liquibase. Flyway cũng làm được điều tương tự nhưng cách hoạt động đơn giản hơn nhiều. Nó không cần phải sử dụng đến một table lock trong quá trình chạy migration. Cụ thể… Read More