Lấy base URL trong trang JSP

Mình đã hướng dẫn các bạn cách lấy base URL trong Controller của Spring MVC và Spring Boot application. Để làm được điều này trong trang JSP, chúng ta sẽ cần sử dụng đối tượng pageContext của Java Servlet. Nói nôm na về đối tượng… Read More