Giới thiệu về JUnit

JUnit là một framework dùng để viết Ụnit Test cho các project Java. Nó có 2 phiên bản phổ biến là JUnit 4 và JUnit 5 với phiên bản JUnit 5 dành cho các project Java sử dụng Java 8 trở đi. Trong bài viết… Read More