Chuyển hướng sau khi xử lý request trong controller của Spring MVC

Spring MVC hỗ trợ chúng ta có thể chuyển hướng sang một request khác sau khi xử lý xong request hiện tại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm được điều mình vừa nói các bạn nhé!

Như các bạn biết sau khi xử lý xong request, thông thường controller sẽ chọn một view để hiển thị dữ liệu trả về cho người dùng. Trong trường hợp các bạn muốn chuyển hướng sau khi xử lý xong một request nào đó, chúng ta chỉ cần thêm “redirect:/” trước URL cần chuyển hướng thì Spring sẽ tự động chuyển hướng đến URL mà chúng ta mong muốn. Tất nhiên URL này phải nằm trong hệ thống của chúng ta các bạn nhé!

Các bạn hãy xem ví dụ sau:

Trong ví dụ trên, sau khi xử lý request đăng nhập, trang web của chúng ta sẽ tự động chuyển hướng về trang chủ.

3.8/5 - (5 bình chọn)

One thought on “Chuyển hướng sau khi xử lý request trong controller của Spring MVC

Add Comment