Định nghĩa controller trong Spring MVC

Trong bài viết trước, các bạn đã biết sơ qua về các thành phần của một controller trong Spring MVC, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để định nghĩa một controller trong Spring MVC các bạn nhé!

Tiếp tục với project mình đã tạo trong bài viết trước, các bạn có thể thấy, một lớp được định nghĩa với annotation @Controller sẽ được xem là một controller trong Spring MVC. Đối tượng của lớp này được dùng để xử lý các request đến một trang nào đó được định nghĩa trong lớp này.

Ví dụ lớp HomeController trong project của chúng ta đã được định nghĩa với annotation @Controller.

Tên của lớp này bạn có thể đặt bất cứ tên gì, không quan trọng, cái quan trọng là phải có annotation @Controller được khai báo ở đầu định nghĩa của lớp.

Ví dụ ở đây mình đổi tên lớp thành ExampleController:

thì khi chạy kết quả vẫn như cũ.

2.7/5 - (4 bình chọn)

Add Comment