Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Mình đã có một bài viết về tạo ứng dụng web sử dụng Maven trong Eclipse, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse không hỗ trợ Maven các bạn nhé!

Đầu tiên, trong Eclipse, các bạn hãy vào File, chọn New, rồi chọn Project… một cửa sổ mới sẽ được hiển thị.

Trong cửa sổ này, các bạn hãy chọn Dynamic Web Project như sau:

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

sau đó hãy nhấn nút Next.

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Trong cửa sổ trên, các bạn hãy nhập Project name.

Phần Target runtime là phần để chúng ta cấu hình web container mà chúng ta muốn chạy cho ứng dụng của chúng ta trong Eclipse. Các bạn có thể cấu hình phần này luôn hoặc để sau cũng được.

Phần Dynamic web module version là phần cho phép chúng ta chọn Java Servlet version. Các bạn hãy chọn latest version của Java Servlet các bạn nhé!

Những phần còn lại các bạn có thể để mặc định cũng được.

Ở đây, mình sẽ cấu hình như sau:

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Nhấn nút Next nhé các bạn.

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Nhấn Next tiếp nha các bạn.

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Đến đây thì các bạn thế nhấn nút Finish để hoàn thành việc tạo ứng dụng web trong Eclipse.

Kết quả:

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Để chạy project này, các bạn có thể right click vào project rồi chọn Run As, sau đó chọn Run on Server:

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Chọn server mà các bạn đã cài đặt trong Eclipse, của mình như sau:

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Nhấn tiếp nút Next nhé các bạn.

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

Các bạn có thể thấy, ứng dụng của chúng ta đã được cấu hình để chạy với server.

Nhấn nút Finish để chạy server nhé các bạn.

Bởi vì mặc định không có 1 Servlet nào được khai báo trong ứng dụng của chúng ta nên các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Tạo project cho ứng dụng web trong Eclipse

 

Chia sẽ bài viết này ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment