Cài đặt Helm trên macOS

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Helm để làm việc với Kubernetes dễ dàng hơn các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy đi đến trang release của Helm trên GitHub để download latest version của Helm tại địa chỉ https://github.com/helm/helm/releases/. Helm có đầy đủ version cho các hệ điều hành khác nhau nên tuỳ theo hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng, hãy download version phù hợp nhé!

Mình sẽ download version dành cho macOS rồi extract tập tin download ra:

Để sử dụng Helm ở bất cứ đâu trong máy của mình, các bạn cần khai báo biến môi trường trỏ đến thư mục download này. Trên máy của mình, vì là macOS nên mình sẽ sử dụng tập tin .bash_profile trong thư mục user và thêm dòng sau vào tập tin này:

Save tập tin này lại rồi chạy dòng sau để cấu hình mới của chúng ta có hiệu lực ngay lập tức:

Bây giờ, nếu các bạn mở Terminal và chạy câu lệnh sau:

các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công công cụ Helm trên macOS rồi đó các bạn!

Add Comment