Cài đặt Python 2 trên Ubuntu

Python là một ngôn ngữ lập trình đươc Guido Van Rossum sáng tạo ra năm 1990. Hiện nay, nó có 2 phiên bản là Python 2Python 3. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python 2 trên Ubuntu các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy download Python 2, phiên bản mới nhất tại địa chỉ:

https://www.python.org/downloads/source/

Hiện tại, phiên bản mới nhất của Python 22.7.12 và tập tin cài đặt của nó có tên là Python-2.7.12.tgz.

Sau khi download, mình bỏ tập tin Python-2.7.12.tgz vào trong thư mục /home/khanh/Downloads, các bạn có thể bỏ ở đâu cũng được.

Cài đặt Python 2 trên Ubuntu

OK, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt nhé các bạn!

Các bạn hãy mở Terminal của Ubuntu và di chuyển tới thư mục /home/khanh/Downloads.

Chúng ta sẽ giải nén tập tin Python-2.7.12.tgz trước bằng dòng lệnh sau:

Một thư mục Python-2.7.12 sẽ được tạo trong thư mục /home/khanh/Downloads.

Cài đặt Python 2 trên Ubuntu

Các bạn hãy di chuyển vào thư mục này bằng câu lệnh sau:

Sau đó, thư hiện lần lượt từng câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt Python 2 trên Ubuntu

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Cài đặt Python 2 trên Ubuntu

  1. cám ơn bạn khánh nhiều, nhờ hướng dẫn của bạn mình đã cài được python 2.7.15 trên ubuntu 18. chúc bạn sức khỏe và thành công.

Add Comment