Thuật toán Merge Sort

Trong bài viết này, mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về một thuật toán dùng để sắp xếp các phần tử trong một mảng, thuật toán Merge Sort các bạn nhé! OK, Bây giờ, giả sử mình có một mảng gồm các con số… Read More

Big O Notation là gì?

Chúng ta thường nghe nói về các thuật toán nhanh và hiệu quả khi thực hiện một tác vụ nào đó, nhưng nhanh và hiệu quả ở đây được hiểu như thế nào? Có phải nó được đo bằng thời gian thực hiện xong tác… Read More