Cài đặt Apache Ignite

Apache Ignite là một distributed database mã nguồn mở, caching và processing platform, được thiết kế để có thể lưu trữ và tính toán một số lượng lớn dữ liệu cho những cluster với nhiều node. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các… Read More