Cài đặt Apache Ignite

Apache Ignite là một distributed database mã nguồn mở, caching và processing platform, được thiết kế để có thể lưu trữ và tính toán một số lượng lớn dữ liệu cho những cluster với nhiều node. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để cài đặt Apache Ignite các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến địa chỉ https://ignite.apache.org/download.cgi#binaries để download tập tin cài đặt của Apache Ignite.

Các bạn hãy download latest version của Apache Ignite nhé, tập tin download sẽ ở dạng zip file. Sau khi download xong thì các bạn hãy giải nén tập tin này ra!

Cài đặt Apache Ignite

Bây giờ, các bạn hãy mở Terminal rồi đi đến thư mục bin của Apache Ignite, sau đó nhập câu lệnh sau để start nó:

Các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt Apache Ignite

Mặc định thì Apache Ignite sẽ start một node sử dụng tập tin cấu hình ở đường dẫn <apache-ignite-installtion-folder>/config/default-config.xml các bạn nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment