Cơ bản về Apache Kafka

Apache Kafka là một open-source distributed event streaming platform giúp chúng ta có thể tạo và process data stream real-time. Các bạn có thể hình dung đến những hệ thống mà mỗi giây, data đều được sinh ra và cần được xử lý ví dụ… Read More