Cài đặt Apache Kafka trên macOS

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Kafka trong macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến trang Download của Apache Kafka https://kafka.apache.org/downloads để download latest version của nó! Các bạn hãy download phiên bản binary mới nhất.

Sau khi download xong, các bạn hãy giải nén tập tin download này ra.

Để có thể sử dụng Apache Kafka ở bất kỳ đâu trong máy của mình, mình sẽ chỉnh sửa tập tin .bash_profile để thêm đường dẫn tới thư mục bin của Kafka như sau:

Để những thay đổi của chúng ta có hiệu lực liền, các bạn hãy reload lại tập tin .bash_profile với câu lệnh như sau:

Để start Apache Kafka, điều đầu tiên, chúng ta cần làm là start Apache ZooKeeper trước.

Các bạn hãy đi đến thư mục của Apache Kafka. Trong thư mục này có thư mục config:

với những tập tin cấu hình mặc định của Apache Kafka và cả Apache ZooKeeper.

Các bạn có thể start Apache ZooKeeper sử dụng command như sau:

Kết quả:
Sau khi đã start Apache ZooKeeper rồi thì lúc này, các bạn có thể start Apache Kafka.

Các bạn hãy chạy command sau:

Kết quả:
Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt Apache Kafka trên macOS rồi đó các bạn!

Add Comment