Cài đặt CVS server trên Ubuntu

Mặc dù bây giờ CVS không còn thịnh hành như trước nữa, nhưng cũng có những trường hợp các bạn sẽ cần biết làm thế nào để cài đặt CVS server như mình. Do đó, trong bài viết này mình xin tổng hợp lại các… Read More