Đăng nhập CVS server từ command line

Cá nhân mình thích dùng Subversion để quản lý code hơn là dùng CVS, nhưng do mình đang làm trong một dự án bắt buộc phải sử dụng CVS nên đành phải cố gắng mà tìm hiểu nó. Bài viết này mình chỉ mục đích lưu lại cách đăng nhập vào một CVS server để có thể thao tác, quản lý code với nó. Sẽ giúp ích cho những ai cũng đang sử dụng CVS như mình.

Đầu tiên chúng ta cần khai báo một biến môi trường chứa thông tin về CVS server, thông tin đăng nhập, thông tin thư mục chứa CVS repository và phương thức chúng ta dùng để đăng nhập. Cụ thể cú pháp của nó như sau:

Trong đó:

  • pserver là phương thức chúng ta dùng để đăng nhập vào CVS server. Ngoài pserver, chúng ta còn có thể dùng phương thức ext, cú pháp của nó cũng tương tự nhưng phương thức này bảo mật hơn vì nó đăng nhập vào CVS server sử dụng SSH.
  • tên đăng nhập là tên username chúng ta sẽ sử dụng để xác thực với CVS server.
  • địa chỉ của CVS server là nơi mà chúng ta sẽ kết nối tới.
  • thư mục chứa CVS repository là thư mục sẽ chứa toàn bộ code của chúng ta.

Ví dụ:

Sau đó, chúng ta sẽ dùng command line sau để bắt đầu đăng nhập vào CVS server

Nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của user để xác nhận thông tin của bạn.

Và một điều nữa mà mình quên, để chạy được command line trên chúng ta cần cài đặt CVS client trên máy của chúng ta nhé các bạn.

Sau khi đăng nhập xong thì các bạn có thể làm việc với CVS repository rồi đấy!

2 thoughts on “Đăng nhập CVS server từ command line

    1. Đây là hệ thống cũ của khách hàng, đã phát triển rất lâu rồi. Hồi đó dùng CVS nên giờ mình cũng phải theo em. 😀

Add Comment