Giới thiệu về Micronaut

Mình đã giới thiệu với các bạn về Quarkus, một framework của Java giúp chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng Java Cloud Native, giảm thời gian start ứng dụng và giảm memory footprint sử dụng để chạy ứng dụng. Micronaut cũng là… Read More