Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker các bạn nhé! Chúng ta sẽ sử dụng command docker run để chạy một Docker Image của PostgreSQL trên Docker Hub https://hub.docker.com/_/postgres như sau:

Trong đó: —… Read More