Cài đặt pgAdmin, một PostgreSQL client trên macOS

Mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt PostgreSQL server. Khi cài đặt xong PostgreSQL server, các bạn cũng có thể làm việc với nó sử dụng command line với công cụ psql rồi. Thế nhưng, ở đây chúng ta có một công cụ giúp chúng ta có thể làm việc với PostgreSQL dễ dàng hơn với giao diện trực quan tên là pgAdmin. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt công cụ pgAdmin này trên macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến trang web download của pgAdmin ở địa chỉ https://www.pgadmin.org/download/ để download phiên bản mới nhất của nó. Tuỳ theo hệ điều hành mà các bạn hãy download tập tin cài đặt cho phù hợp. Mình đang sử dụng macOS nên mình sẽ download tập tin của pgAdmin dành cho hệ điều hành này.

Sau khi download xong, trên macOS thì các bạn hãy double click vào tập tin download này, cửa sổ sau sẽ hiện ra:

Cài đặt pgAdmin, một PostgreSQL client trên macOS

Cửa sổ này liên quan đến điều khoản sử dụng của pgAdmin, các bạn hãy nhấn nút Agree để tiếp tục. Cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Cài đặt pgAdmin, một PostgreSQL client trên macOS

Các bạn hãy click chuột phải vào icon của pgAdmin rồi copy nó.

Sau đó thì mở thư mục Application của macOs để paste vào thư mục này.

Bây giờ thì các bạn có thể start pgAdmin lên bằng cách nhấn vào icon của nó trong Application.

PgAdmin sẽ bắt đầu start và các bạn sẽ thấy trình duyệt sẽ mở một tab mới như sau:

Cài đặt pgAdmin, một PostgreSQL client trên macOS

Chúng ta cần cài đặt một master password để unlock các mật khẩu được lưu trong pgAmin mỗi khi chúng ta connect tới một database server nào đó. Các bạn hãy đặt mật khẩu theo ý của mình, sau đó nhấn nút OK các bạn nhé!

Cài đặt pgAdmin, một PostgreSQL client trên macOS

Bây giờ thì các bạn có thể bắt đầu sử dụng pgAmin để thao tác với PostgreSQL server rồi đó các bạn!

Add Comment