Cấu hình Tomcat hỗ trợ HTTP/2

Từ phiên bản 9 trở đi, Tomcat đã hỗ trợ chuẩn HTTP/2 nhưng không phải mặc định. Muốn làm việc với HTTP/2 với Tomcat, chúng ta phải có một số điều chỉnh trong cấu hình của nó. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn.

Điều đầu tiên, các bạn phải đảm bảo rằng các bạn đang sử dụng Java 9 trở lên.

Bởi vì chỉ có Java 9 trở lên mới support Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN). ALPN là một Transport Layer Security extension, giúp Tomcat có thể chọn phiên bản của HTTP protocol mà nó sẽ làm việc.

Hiện tại máy mình đã cài đặt Java 9:

Cấu hình Tomcat hỗ trợ HTTP/2

Bước thứ hai mà chúng ta cần làm đó là modify tập tin server.xml nằm trong thư mục conf của Tomcat.

Định nghĩa của HTTP/2 không bắt buộc phải sử dụng secure connection nhưng các browser đều hiện thực nó với secure connection nên chúng ta sẽ cấu hình hỗ trợ HTTP/2 cho Tomcat với giao thức HTTPS các bạn nhé!

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cấu hình HTTPS cho Tomcat rồi, nội dung Connector của Tomcat cho HTTPS như sau:

Bây giờ, để hỗ trợ HTTP/2, chúng ta sẽ thêm một tag con tên là UpgradeProtocol bên trong tag Connector với nội dung như sau:

Đó là tất cả đấy các bạn.

Để kiểm tra kết quả, các bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://localhost:8443/. Nếu các bạn đang dùng Chrome, hãy right click vào trang web, chọn Inspect, sau đó chọn tab Network. Refresh lại trang web, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cấu hình Tomcat hỗ trợ HTTP/2

Để ý dòng localhost, các bạn sẽ thấy protocol là h2, có nghĩa là HTTP/2 đó các bạn.

 

Add Comment